FLÖDET

2018-01-22

Flödet-vår danstidning behöver en ny redaktör. Agneta Henning har nu skött utgivningen med stor förtjänst men lämnar över stafetten till den som känner sig kallad.

Med hjälp av Sensus för tryck och distribution handlar arbetet om att sammanställa inskickat material i Word-format.

Hoppas någon känner för uppgiften!

För info  och frågor kontakta pia.lamberth@sensus.se eller agneta.henning@live.se